องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]15
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]152
3 รายงานผลการติดตามประเมิลผล 2564 [ 21 ธ.ค. 2564 ]164
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]300
5 รายงานผลการติดตามประเมินผล ปี 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]277
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]201
7 อบต.บุกระสังรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 29 ต.ค. 2562 ]219
8 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 [ 19 ต.ค. 2561 ]387
9 องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เดือนตุลาคม 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]408
10 รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 [ 1 พ.ค. 2560 ]419