องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 176 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น [ 26 ม.ค. 2564 ]50
42 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ประจำปี 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]43
43 ภาพโครงการรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว [ 21 ม.ค. 2564 ]48
44 เชิดชูเกียรติการบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมความพอดพียง [ 21 ม.ค. 2564 ]45
45 กิจกรรมส่งเสริมคุฯธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]49
46 กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล [ 19 ม.ค. 2564 ]47
47 กิจกรรมพระราชทาน [ 18 ม.ค. 2564 ]45
48 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) [ 13 ม.ค. 2564 ]46
49 ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 12 มิ.ย. 2563 ]45
50 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในสาธารณะ [ 11 มิ.ย. 2563 ]40
51 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานคลัง เดือนเมษายน ปี 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]211
52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]261
53 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบิหารส่วนตำบลบุกระสัง ปี 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]210
54 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]187
55 อบต.บุกระสัง ดำเนินการปฏิทินกิจกรรม ITA [ 2 พ.ค. 2562 ]220
56 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง [ 14 ก.พ. 2562 ]180
57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 พ.ย. 2561 ]413
58 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 พ.ย. 2561 ]342
59 อบต.บุกระสังแจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]192
60 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 12 พ.ย. 2561 ]187
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9