องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 212 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านอื่นๆ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]26
42 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านศิลปกรรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]23
43 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านเกษตรกรรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]31
44 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านการแพทย์แผนไทย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]23
45 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านหัตถกรรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]22
46 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านอุตสาหกรรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]23
47 ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงาน [ 9 ก.พ. 2565 ]19
48 ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงาน [ 9 ก.พ. 2565 ]17
49 แต่งตั้งจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 8 ก.พ. 2565 ]20
50 แถลงนโยบาย นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ในวันจันทร์ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]201
51 โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรและเฝ้าระวังโรคโควิด 2019 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]135
52 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 [ 23 ธ.ค. 2564 ]140
53 บัญชีข้อมูลลานเอนกประสงค์และลานกีฬา อบต.บุกระสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ธ.ค. 2564 ]37
54 ภาพรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ จากหน่วยงานอื่น [ 18 ต.ค. 2564 ]93
55 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]93
56 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน [ 30 ก.ย. 2564 ]100
57 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รัพื้นที่สีเขียว 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]101
58 โครการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]89
59 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง 2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]95
60 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญษท้องถิ่น (ด้านศิลปกรรม) [ 1 ก.ย. 2564 ]134
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11