องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 212 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 23 พ.ย. 2560 ]184
142 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [ 23 พ.ย. 2560 ]194
143 ตารางรายละอียดค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 103/7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกระสัง [ 23 พ.ย. 2560 ]196
144 ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกระสัง [ 20 พ.ย. 2560 ]187
145 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินปี 2560 [ 20 พ.ย. 2560 ]183
146 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560) [ 1 พ.ย. 2560 ]185
147 มาตรา 7(1)-โครงสร้างและการจัดองค์กร [ 17 ต.ค. 2560 ]295
148 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (เดือน กันยายน 2560) [ 2 ต.ค. 2560 ]376
149 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]193
150 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (เดือน กรกฎาคม 2560) [ 1 ส.ค. 2560 ]399
151 รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย ปีงบประมาณ 2560 [ 25 ก.ค. 2560 ]170
152 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]204
153 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]404
154 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]454
155 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธัวาคม 2560 [ 10 ม.ค. 2560 ]327
156 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 30 ธ.ค. 2559 ]501
157 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 30 พ.ย. 2559 ]291
158 รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านโคก ซอยหนึ่งอุบล มาตรา 103/7 [ 23 พ.ย. 2559 ]262
159 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 22 พ.ย. 2559 ]539
160 การควบคุมและตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 16 พ.ย. 2559 ]181
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11